A Laza Tarokk játékszabályai


A Laza tarokk szabályai kis mértékben eltérnek Gerots Zoltán világraszóló alkotásától a Royal tarokktól.
A laza tarokk szabályai egyszerűbbek, kevesebb a kötöttség, könnyebben megtanulható.
Mindazonáltal, az alábbi szabályleírás nem tekinthető véglegesnek, bizonyára sokat fog változni a közeljövőben. Kérek mindenkit, akinek ötletei vannak, ne habozzon közölni.
Liska Tibor


A lapok

A játék 40 lapos kártyacsomaggal játszható.
A pakli 22 tarokk lapból és 18 színes lapból áll. A tarokkok közül az első 21 római számmal van jelöve. A legnagyobb, egy bohócot ábrázoló kártya a Skíz, a 22. tarokk lap.

A legnagyobb tarokk lapok

  Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

A Skízen kívül még a legkisebb tarokk lapoknak is külön nevük van: I pagát, II sas, III kakadu, IIII kanári, ezek a matadorok:

A matadorok

 

A 18 színes lap a négy szín valamelyikéhez tartozik: treff, káró, kőr, pikk. A fekete színekből (treff, pikk) öt-öt lap van, (király dáma, lovas, botos, tízes), míg a piros színekből (kőr, káró) csak négy-négy (a tízes hiányzik).

A treff szín lapjai

 

A matadorok és királyok együttesét magasítóknak hívjuk.
A játék folyamán a tarokk lapok ütik a színes lapokat, azaz erősebbek náluk, és a játékban mint állandó aduk szerepelnek.
A színek egyenrangúak, egymást csak saját színjelükön belül üthetik.
A tarokkok egymást nagyságuk szerint ütik.

A játék

A játékot négyen játsszák, két pár, egymás ellen. A párt alkotó játékosok egymás mellett foglalnak helyet, azaz, a szemben lévők mindig ellenfelek. A páros bal oldali játékosát elfogónak, jobb szélsőjét indítónak nevezzük.
Egy mérkőzés több leosztás-párból áll (általában 8 leosztásból). A leosztásokban felváltva, az egyik pár a támadó, a másik a védekező.
A lapok kiosztásakor minden játékos 10-10 lapot kap. A támadó pár indulója kapja a XX-as tarokkot, a támadó elfogója a XIX-est. A többi lap kiosztása véletlenszerűen történik, de úgy, hogy minden játékos kezében legyen legalább három tarokk.
A leosztás után következik a licitálás, majd a lejátszás, végül a kiértékelés. A játék balról jobbra (az óramutató járásával ellenkező irányban) történik.
A licitálást a támadó pár indulója kezdi, majd a védő pár elfogója következik és így tovább. A licitálás után a lejátszást is a támadó pár indulója kezdi, egyik lapjának kihívásával. Tarokk hívásba mindenkinek tarokkot kell tennie (ha nincs tarokkja, bármit), szín hívásba a hívott színt, ha nincs, akkor tarokkot, ha az sincs, bármit. Az ütést az viszi el, aki a legnagyobb lapot tette, majd ő hív. A tíz ütés lejátszását követi a kiértékelés, a bemondások teljesítéséért (vagy elbukásáért) járó pontok kiszámítása.

Licitálás

Licitáláskor a soron következő játékos licitálhat vagy passzolhat. A licitek - a jelzések kivételével - a lejátszáskor teljesítendő vállalásokat jelentenek. A licitálás addig folytatódik míg egy bemondást három passz nem követ (vagy mindenki passzol). A bemondások az alábbi licitcsoportokba sorolhatók. Egyszerre többet is lehet licitálni, tetszőleges sorrendben. Az általános szabály, hogy a pár minden bemondást legfeljebb egyszer licitálhat. (A jelzések licitcsoportra ez egyéni szinten vonatkozik. Tehát, ha a partnerem licitált Matadort, akkor még lehet nekem is, de csak egyszer).

A Jelzések csoportba tartozó bemondásokat csak akkor szabad bemondani, ha a lap megfelel a jelzésnek. (Pl. Matador csak akkor szabad licitálni, ha valóban van Matador a kézben.)

Az alábbi két bemondáscsoportra további kötöttségek is vonatkoznak. A

Honőr, Köpf, Trul   és a
Gém, Kassza, Bridzs, Oktáv, Mízer, Volát
bemondáscsoportokból a soron következő licitáló egyszerre csak egyet mondhat és csak emelni lehet. Tehát, ha ő vagy a partnere már valamelyiket licitálta a csoportból, akkor csak ennél magasabb vállalható a csoporton belül. (Pl. Trul után már nem lehet Honőrt mondani, akkor sem, ha még nem volt licitálva.)

A fentieken kívül semmilyen kötöttség nincs a licitálásban. A soron következő játékos bármit szabadon licitálhat.

Kiértékelés

A bemondott vállalás teljesítéséért - a kiértékeléskor - a pár pontokat kap, míg nem teljesítése esetén pontlevonásban részesül.
A bemondások többségénél a teljesítésért több pont jár, mint amennyi pontlevonás bukás esetén.
Van néhány, bemondás nélkül (csendben) teljesíthető feladat, amiért szintén pontokat lehet kapni. A bemondásokat és a teljesítés vagy elbukás esetén járó pontokat az itt található táblázat tartalmazza.

Kontra, rekontra

A bemondásokat az ellenfél kontrázhatja. A kontrázott bemondásokért kétszer annyi pont jár, mint eredetileg (teljesítés és bukás esetén is). Rekontrázni csak a kontrázott bemondásokat lehet. A rekontra a kontra pontszám kétszeresét eredményezi. Pl. egy olyan bemondás, aminek teljesítéséért 30 pont, elbukásáért -10 pont jár, kontra esetén 60 vagy -20 pontot eredményez. Rekontra esetén pedig 120 vagy -40 pontot. A kontrázott és rekontrázott bemondásokért minden képen jár pont és nem érvényesek rájuk a bemondáscsoportokra vonatkozó szabályok sem.

Bemondáscsoportok

Sok olyan bemondás van, amely más vállalást is tartalmaz. Bármit lehet vállalni, a Licitálásnál leírt minimális kötöttségek kivételével. A nem teljesített (elbukott) bemondásokért mindenképpen pontlevonás jár, viszont a teljesített bemondások nem minden esetben eredményeznek pontot. Egymást kizáró bemondások is bemondhatók, (Pl. Pagát ulti és Pagát uhu.) de ilyen esetben legfeljebb az egyikért lehet pontot szerezni, a többiért pontlevonás jár. A Honőr, Köpf, Trul   és a
Gém, Kassza, Bridzs, Oktáv, Mízer, Volát
csoporton belül csak a legerősebb bemondás számít a kiértékelésnél. Ha az alacsonyabb kontrázva, vagy rekontrázva volt, akkor az ettől függetlenül kerül kiértékelésre. Pl. Kassza vállalás esetén a Gém nem számít (akár licitálva lett, akár nem). De ha a Gém is és a Kassza is be volt mondva és csak a Gém volt kontrázva vagy rekontrázva, akkor mind a Gém, mind a Kassza pontot, vagy pontlevonást eredményez. Ha mindkettő kontrázva volt, akkor mindkettőért jár pont. További három olyan bemondáscsoport van, ahol a csoporton belül csak egy teljesített vállalásért jár pont, még akkor is, ha több teljesült. Ezek a következők: Elfogók (Banda, Piros-fekete, Flotta, Armada, Légió)
Extrák (Amazon, Spadill, Manille, Dzsinn, Mariage, Surranó, Főnix)
Utolsó két ütés (Ulti, Uhu, Mariage, Surranó, Főnix)
Ha a fenti csoportokon belül több is teljesült, akkor a sorrendben előtte lévőkért nem jár pont. (A bukottakért mindenképpen pontlevonás jár.)
Tehát, ha a pár vállalt Kőr bandát és Flottát is, és mindkettő teljesült, akkor csak a Flottáért jár pont.
Sőt, ha a pár vállalt Pikk bandát és Flottát is, és mindkettő teljesült, akkor is csak a Flottáért jár pont.
Ha viszont a Flottát megkontrázták már nem számít csoport tagnak, tehát egymástól függetlenül lesznek elszámolva.
Ha Piros-feketét és Armadát is vállalt (és teljesített), akkor csak az Armadáért kap pontot. (Ez csak akkor lehetséges, ha a fekete lapokon kívül még az egyik piros szín lapjait is elvitte.)
A kontrázott vagy rekontrázott bemondások nem számítanak bele a csoportba, azokért mindenképpen jár pont (vagy levonás).

Hasonló, de szigorúbb a szabály a teljesített trófeákkal. Csak a magasabb (sorrendben hátrább lévő) vállalt és teljesített trófeáért jár pont, azonban semmilyen más teljesített bemondásért nem. Ha elbukott a trófea, akkor viszont a teljesített bemondásokért járó pontok javíthatják az eredményt.

Pl. ha a pár vállalása ez volt: Köpf, L'amour, Angelo, Mízer, Pikoló, City, Centrum, Kismadár, Nagymadár, Skála és a Skála teljesült, akkor csak azért jár pont, ha bukott, akkor a minden bemondásért jár pont vagy pontlevonás.
(Tehát, ha a Skála csak az utolsó ütésben bukott meg, akkor minden bemondásért jár pont és az eredményt csak a Skála bukásértéke rontja.)
Tehát sikeres trófea esetén a trófeáért járó ponton kívül csak a saját bukott bemondások és az ellenfél bukott és teljesített vállalásai befolyásolják a végeredményt.

Licitstratégia

A bemondások teljesítéséért és elbukásáért járó pontok úgy vannak meghatározva, hogy a nem biztos trófeát is érdemes legyen bemondani. Teljesített trófeával több pont szerezhető, mint sok-sok kisebb értékű bemondással, ráadásul, a bukásért járó levonás sem tekintélyes.

Tehát az a jó stratégia, hogy ha csak lehet licitáljunk trófeát. Az alacsonyabb kategóriákból csak azt érdemes bemondani, ami biztosan teljesíthető.

Bizonyos esetekben trófeát vállalni, még akkor is érdemes, ha csak 30% a teljesítés esélye.
Pl. ha kisebb bemondásokból összejön 80 pont és esetleg egy 30% esélyű 180 pontos trófea (aminek elbukása -20), akkor a mérleg hosszútávon pozitív lesz, ha mindig bemondjuk a trófeát, még akkor is, ha kontrázva fogjuk elbukni. Hiszen, ha 10 ilyen alkalommal mindig bemondjuk és ebből hétszer bukunk kontrázva, akkor összesen 7*(80-40) + 3*180 = 820 pontot érünk el, míg ha sosem mondjuk be csak
10*80 = 800 pontot.
(A 7*(80-40) úgy jön ki, hogy a +80 pont jár a kisebb bemondásokért és -40 a kontrázott trófeabukásért.)
Általában igaz, hogy a 40%-nál esélyesebb trófeákat mindig érdemes belicitálni (különösen, ha a biztosan teljesíthető kisebb vállalásokból kevés pont jön össze).